V. Castle Beauty Conference

28.9.2019 Praha

O kongresu

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,

Dovolujeme si Vás informovat o programu letošní Castle Beauty Conference (CBC). Letos pro Vás pořádáme kurzy dva. IV. CBC se bude konat 29.7.2019 v Hluboké nad Vltavou v prostorách Hotelu Diamant a pozvání přijali Joao Erfon Ramos (Brazílie), Joachim von Finckenstein (Německo) a Klaus Ueberreiter (Německo). V. CBC bude v Praze v termínu 28.9.2019 a hlavními lektory budou Sam Hamra (USA) a Amin Kalaaji (Norsko). KLíčová témata jsou zaměřena na estetické operace prsů, lipomodeling prsů, abdominoplastiky a rejuvenace obličeje. Podrobné programy naleznete v odkazech na konkrétní kurzy. Věříme, že náplň letošních kurzů bude velmi atraktivní a přinese nové poznatky a inspirace do naší každodenní praxe. O aktualitách a podrobnostech Vás budeme průběžně informovat.

Těšíme se na setkání s Vámi
S přátelským pozdravem Vladimír Mařík a Pavel Kurial

Program

Program konference.

Welcome

1. The Composite Rhytidectectomy: Achieving harmony in facial rejuvenation45 min

(Sam Hamra)

2. Correcting The unfortunate results that may result from facelift and eyelid surgery.45 min

(Sam Hamra)

Discussion

Coffee Break

3. Managing the tip in rhinoplasty surgery30 min

(Sam Hamra)

4. Body contouring: Mastopexy and body lifting45 min

(Sam Hamra)

Discussion

Lunch

5. New Technique for Surgical Correction of Inverted Nipples With Rigotomy-Tunnelization and Fat Grafting, with Applicatin of a Safe, Simple, and Cost-Effective Suspension Device. The Introduction of a Treatment Algorithm. 13 Years’ Experience in 222 Nipples 4 videos, 20 min

(Amin Kalaaji)

6. Stabillization of the lower pole with lateral deepitalized flap in mastopexy 15 min

(Jerzy Kolasinski)

7. New Trends in Breast Augmentation: Hybrid (Composite) Breast Augmentation and Breast Implant Conversion With Fat Grafting. 4 videos, 30 min

(Amin Kallaji)

Discussion

Coffee break

8. Chin Augmentation With Fat Grafting. Is There Still a Need for Chin Implant? 2 videos, 20 min

(Amin Kallaji)

9. What we can do better during upper blepharoplasty 30 min

(Vladimír Mařík)

10. Lip Rejuvenation 15 min.

(Pavel Kurial)

Discussion

The End of the scientific program

Dinner

Lektoři

Speaker 1

Sam Hamra

USA

Speaker 2

Amin Kalaaji

Norsko

Speaker 3

Pavel Kurial

Česká republika

Speaker 4

Vladimír Mařík

Česká republika

Místo konání

Barokní refektář kláštera dominikánů

Informace o konferenci

Jednací jazyk:

  • angličtina

Ubytování

  • Individuální

Registrační poplatky:

Lékaři v přípravě na atestaci z plastické chirurgie1.800 Kč (75 EUR)
Lékaři s atestací z plastické chirurgie a členové ČLS JEP, SSPECH - SLS 3.600 Kč (150 EUR)
Lékaři jiné odbornosti či lékaři jiných společností 5.000 Kč (200 EUR)
Členové SECH ČLS JEP3.000 Kč
Společná večeře po ukončení kurzu
(Není součástí registračního poplatku.)
1500 Kč (60 EUR)

Registrační poplatek prosím uhraďte na účet 2107918128/2700, variabilní symbol 199442.

(Platba ze zahraničí v EUR) IBAN: CZ75 2700 0000 0013 8768 4519 SWIFT: BACXCZPP

Platba na místě není možná!

Registrace účastníků je možná pouze online do 18.9.2019. (poté jen po domluvě s organizátory akce – Mgr. Blankou Záleskou - knihovna@nemcb.cz). Kapacita kurzu je omezena!

 

Registrace

Partneři

Hlavní partner

Vystavovatelé – Partneři

Partners

Informace pro vystavovatele

Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout firemní partnerství a prezentaci v průběhu V. Castle Beauty Conference, pořádané Oddělením plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s. Konference, které se pravidelně účastní padesátka lékařů z celé ČR, se uskuteční 28. září 2019. Odborný program se koná v barokním refektáři Dominikánského kláštera u sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1 www.refektar.cz. V předsálí bude prostor pro firemní výstavy. Věříme, že u Vás vzbudí konference zájem a svou účastí setkání odborníků pracujících v oboru plastické chirurgie podpoříte. Předem Vám děkujeme.

Organizátoři prim. MUDr. Mařík Vladimír a MUDr. Kurial Pavel s kolektivem lékařů oddělení plastické chirurgie v Českých Budějovicích Vás tímto zvou i na IV. CBC konanou v Hluboké nad Vltavou dne 29.7.2019. Účastí na obou akcích je možné získat balíček na obě akce současně.

IV CASTLE BEAUTY CONFERENCE

Za pořadatele prim. MUDr. Vladimír Mařík
MUDr. Pavel Kurial
Oddělením plastické chirurgie
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Kontakty

Přihlášky fyzických osob:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkova.jitka@nemcb.cz